Pułapka klejowa na szczury

Ekologiczna Pułapka Klejowa MYSZOLEP skutecznie zwalcza szczury. Wystarczy rozłożyć pułapkę w miejscu gdzie stwierdziliśmy ich obecność.

Feromony swoim zapachem zwabiają szczury do pułapki, a silny niewysychający klej uniemożliwia im ucieczkę.

Wymagania higieniczno-sanitarne w zakładach produkcyjnych zalecają stosowanie pułapek klejowych, gdyż trucizny są zabronione.


Szczury powodują olbrzymie straty, niszczą wszystko co znajdują na swojej drodze, są nosicielami groźnych chorób


Parametry Lep szczury :


Grubość kleju : 0,9 cm
Długość pułapki : 30 cm
Szerokość pułapki : 15 cm