Pułapka klejowa na myszy

Ekologiczna Pułapka Klejowa MYSZOLEP skutecznie zwalcza myszy.

Wystarczy rozłożyć pułapkę w miejscu gdzie stwierdziliśmy ich obecność.

Feromony swoim zapachem zwabiają myszy do pułapki, a silny niewysychający klej uniemożliwia im ucieczkę.

Wymagania higieniczno-sanitarne w zakładach produkcyjnych zalecają stosowanie pułapek klejowych, gdyż trucizny są zabronione.

Gryzonie powodują olbrzymie straty, niszczą wszystko co znajdują na swojej drodze, są nosicielami groźnych chorób.

Parametry Lep myszy :


Grubość kleju : 0,4 cm
Długość pułapki : 22 cm
Szerokość pułapki : 13.5 cm